ВИКОРИСТАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНО-КІНЕСТЕТИЧНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СІВІТ» У НУ

  Наталія Мелай (Дрогобич, Україна) |    Завантажити статтю

Сьогодні в освітньому процесі як у середній загальноосвітній школі, так і у закладах вищої освіти широко впроваджується низка педагогічних технологій. Ці шляхи гуманізації, гуманітаризації, демократизації та модернізації освіти широко висвітлені у низці державних освітніх документах: Законі України «Про освіту» [3], Концепції «Нова українська школа» [4], Державному стандарті початкової освіти [2], Професійному стандарті вчителя [5], у яких акцентовано на важливості створення сприятливих умов для всебічного розвитку учнів початкових класів. Зокрема, у Професійному стандарті наголошено на інноваційній компетентності, яка займає вагоме місце серед п’ятнадцятьох професійних компетентностей, якою має володіти вчитель початкових класів.