ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НАРОДОЗНАВСТВА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

  Галина Лешко (Дрогобич, Україна) |    Завантажити статтю

Кожен народ від покоління до покоління передає свій досвід, духовне багатство як спадок старшого покоління молодшому. Сьогодні воно набуває особливої популярності, коли українським народомна належному рівні створюється висока педагогічна культура. У зв’язку з цим у закладах загальної середньої освіти, зокрема у початковій школі, її потрібно глибоко вивчати, досліджувати, пропагувати, впроваджуючи в освітній процес народні традиції, обряди, великий та малий фольклор тощо. Вміле використання кращих здобутків народної педагогіки виступає одним із дієвих чинників покращення навчання дітей молодшого шкільного віку, зокрема й навчання математики. Впровадження народознавства на уроках математики допоможе пробудити в молодших школярів національну свідомість, гордість за свою історію, культуру, за свій родовід; сприятиме формуванню в них народного світосприймання, загальнолюдської моралі, готовності продовжувати заповіти батьків.