ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ У ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АНАТОМІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ»

  Лариса Борисенко (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

На сьогодні запровадження методу аналізу ситуацій у навчальний процес знаходиться на стадії напрацьованих методик в українських педагогів: науковців, методистів, викладачів. Новизна і особливості використання case-study вимагають детального аналізу даного методу як виду інтерактивних форм навчання, адаптації до особливостей використання при викладанні різних дисциплін. Метод case-study або метод конкретних ситуацій (від англійського case – випадок, ситуація) – метод активного проблемно-ситуаційного аналізу, заснований на навчанні шляхом вирішення конкретних завдань, – ситуацій (вирішення кейсів).