ВИКОРИСТАННЯ КОЛЬОРОТЕРАПІЇ ЯК ОДНОГО ІЗ ВИДІВ ОЗДОРОВЧИХ ЗДОРОВ’Я ЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТЕРАПЕВТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» У НУШ

  Уляна Кузишин (Дрогобич, Україна) |    Завантажити статтю

Cьогодні учителями початкових класів широко застосовується впровадження здоров’я збережувальних технологій в освітній процес у початковій школі. Ці питання окреслені у нормативно-правових документах, зокрема Законі України «Про освіту» [3], Концепції «Нова українська школа» [4], Державному стандарті початкової освіти [2], Професійному стандарті вчителя [5], у яких акцентовано на важливості створення сприятливих умов для всебічного розвитку учнів початкових класів. Зокрема, у Професійному стандарті наголошено на інноваційній компетентності, яка займає вагоме місце серед п’ятнадцятьох професійних компетентностей, якою має володіти вчитель початкових класів з метою здійснення ефективного освітнього процессу із молодшими школярами в умовах здоров’я збережувального освітнього середовища відповідно до Концепції НУШ.