ІНТЕГРАЦІЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПРОСТОРУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

  Наталія Коверник (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю

Інтеграція до Європейського дослідницького простору – це нові виклики та нові можливості участі у спільних проектах та поглиблення співпраці з науковою спільнотою Європейського Союзу. Для України європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, подолання технологічної недосконалості, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок Європейського Союзу. Євроінтеграція – цивілізаційний вибір України, одна з ключових вимог Революції гідності. У системі зовнішньополітичних пріоритетів України вона посідає особливе місце. Європейська інтеграція України виступає як окремий елемент зовнішньополітичної діяльності нашої держави, тому аналіз її кроків у цьому напрямі стає актуальним та цікавим як об’єкт наукового дослідження у різних галузях, зокрема, у сфері фізичної культури і спорту.