ЗАСТОСУВАННЯ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ЗАСОБАМИ ВІРТУАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ

  Наталія Карпінська (Дрогобич, Україна) |    Завантажити статтю

Сьогодні перед системою освіти постають виклики, пов’язані з тотальною доступністю інформації, діджиталізацією освітнього процесу та впровадженням дистанційного навчання. На цьому етапі переосмислюються цілі навчання, пов’язані зі здатністю працювати з великим потоком інформації, умінні знаходити, аналізувати, класифікувати, систематизувати, інтерпретувати та робити власні висновки [6]. Тому можна стверджувати, що у рамках нової освітньої парадигми системно-діяльнісного навчання в пріоритеті знаходиться цілісний розвиток особистості учня, його здатність до рефлексії та самостійності в прийнятті рішень. У цих умовах пізнавальний інтерес стає потужним засобом активізації освітнього процесу, а використання нових інноваційних освітніх технологій в навчанні, зокрема біології, стає найважливішим інструментом, спрямованим на формування в учнів інформаційних компетентностей.