ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ У ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ РАНКОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ У НУШ

  Вікторія Соболева (Дрогобич, Україна) |    Завантажити статтю

Актуальність проблеми полягає в тому, що у шкільному колективі найбільш створюються сприятливі умови для підготовки дітей до їх активної участі в суспільному житті. Учитель разом із сім’єю формує в своїх вихованців ті важливі якості, які визначатимуть характер взаємостосунків з іншими людьми[1]. На це націлюють сучасні освітні документи, зокрема Закон України «Про освіту» [4], Концепція «Нова українська школа» [5], Державний стандарт початкової освіти [3], Професійний стандарт вчителя [7], у яких акцентовано на необхідності створення сприятливих умов для навчання, виховання і всебічного розвитку учнів початкових класів в колективі.