ОРГАНІЗАЦІЯ УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНА ТЕХНОЛОГІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

  Роксолана Буджерин (Дрогобич, Україна) |    Завантажити статтю

Сьогодні реалії життя вимагають від випускника Нової української школи нових компетентностей, спрямованих для успішної самореалізації та  самовдосконалення. На це націлюють сучасні освітні документи, зокрема Закон України «Про освіту» [4], Концепція «Нова українська школа» [5], Державний стандарт початкової освіти [3], Професійний стандарт вчителя [7], у яких акцентовано на необхідності створення сприятливих умов для навчання, виховання і всебічного розвитку учнів початкових класів. Зокрема, у Професійному стандарті вчителя наголошено на лідерській компетентності як одній з п’яти загальних компетенностей та інноваційній компетентності, яка займає вагоме місце серед п’ятнадцятьох професійних.