ДОМАШНЯ РОБОТА З БІОЛОГІЇ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

  Марія Кравців (Дрогобич, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасна система освіти має забезпечувати всебічний розвиток індивідуальності учня на основі виявлення його здібностей, формування пізнавальних інтересів, розвитку сучасного наукового та народного світогляду, сприяння навичок самостійного наукового пізнання та оволодіння засобами практичної діяльності.