КОНЦЕНТРАЦІЯ ПРОГЕСТЕРОНУ, ЕСТРАДІОЛУ, КОРТИЗОЛУ, ТРИЙОДТИРОНІНУ ТА ПОКАЗНИКІВ КЛІТИННОЇ ЛАНКИ АДАПТИВНОГО ІМУНІТЕТУ У СУК ЗА ПІОМЕТРИ

  Вероніка Кириченко, Михайло Брошков (Одеса, Україна) |    Завантажити статтю

Анотація. Авторами досліджено концентрацію в сироватці крові прогестерону, естрадіолу, кортизолу, трийодтироніну (Т3) та показників клітинної ланки адаптивного імунітету у сук за піометри як показників, що можуть вказати на шляхи розвитку цієї дисфункції і, в подальшому, розробку протоколів її профілактики. Зважаючи на унікальність репродуктивної фізіології псових, критичність періоду еструсу в онтогенезі сук та відсутності конкретного переліку факторів, що впливають на відповідний процес, авторське дослідження є беззаперечно актуальним. До досліду були залучені п’ять сук породи лабрадор, у яких відбиралась кров. Для отримання сироватки кров переносили у вакуумні пробірки Vacutest®. Для отримання плазми частину відібраної крові переносили в пробірку з ЕДТА. Показники стану імунокомпетентних клітин вказують на дисбаланс між Т-хелперами та Т- супресорами, що може бути вагомим чинником розладу в синтезі регуляторних цитокінів. Аналіз фагоцитарної активності нейтрофілів вказав на достатньо високу їх активність за умов піометри. Можна припустити, що вищевказане є компенсаторною місцевою реакцією з боку вродженої клітинної ланки імунітету.