ДИНАМІКА ІНДИВІДНО-ОСОБИСТІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ, ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ЯК ВАГОМОЇ ПЕРЕДУМОВИ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ

  Таїсія Комар (Хмельницький, Україна) |    Завантажити статтю

У сучасній вітчизняній психології представлено багато досліджень, присвячених різним психологічним аспектам професійного становлення, професійної реалізації, професійної зрілості фахівця. Також акцентується увага на особливостях особистісного розвитку студентів, професійної діяльності й професіоналізації особистості. Ці питання розглядалися в контексті: специфіки студентського віку як важливого етапу особистісного розвитку.