ПЕРЕКЛАД ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

  Хоменко Тетяна. Марія Колесник (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

XXI століття – це століття наукових відкриттів, нових технологій, стрімкого розвитку цивілізації, економіки. Звісно, такий розвиток відобразився на розвитку європейських мов, сприяв посиленню нових мовних контактів між країнами Європи, а також появі великої кількості термінів для позначення нових понять в галузі економіки.