ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

  Сподаренко Дар’я, Марія Колесник (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

В результаті активного розвитку міжнародних відносин у таких сферах людської діяльності, як політика, наука, культура й економіка, зростає значення успішної комунікації між представниками різних країн. Варто зазначити, що такий тип відносин часто реґламентується правовими документами, серед яких трапляються як державні контракти, так і прості заявки на отримання вакансії за кордоном тощо. Отже, юридичний переклад в наші дні став одним із найбільш затребуваних видів перекладу. Правнича мова має свої закономірності й особливості, які мають враховуватися під час перекладу. У зв’язку із цим перекладацький аналіз німецькомовної юридичної термінології є дуже значущим і актуальним.