АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ ЧАСУ НА МАТЕРІАЛІ РОЗПОВІДЕЙ І.С.ТУРГЕНЄВА «ЗАПИСКИ МИСЛИВЦЯ» ТА ЇХ ПЕРЕКЛАДУ НА НІМЕЦЬКУ МОВУ

  Наталя Рибалка (Кривий Ріг, Україна) |    Завантажити статтю

Проблема вираження категорії часу у художній літературі має особливе значення, оскільки часові параметри є одними з ключових в організації побудови сюжету художнього тексту. Найбільш докладно розглядом даної граматичної категорії займаються лінгвісти у галузі порівняльної типології (зокрема, А. Л. Зеленецький, П. Ф. Монахов, О. А. Кострова, С. П. Анохіна, Б. А. Абрамов). Порівняльно-типологічний розгляд дозволяє точніше простежити особливості висловлювання граматичних значень на двох і більше мовах. У нашому випадку в порівняння вступають російська мова (мова оригіналу твору) та німецька мова (мова перекладу).