ВІДОБРАЖЕННЯ ПОЧУТТІВ ЛЮДИНИ У ПОЛЬСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ

  Наталія Дем’яненко (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Фразеологічні одиниці дають змогу проникнути в історію, культуру, менталітет нації, оскільки у них зосереджений національний дух, національна культура певного народу, а їх аналіз дає можливість простежити взаємозв’язок мови, світобачення й ментальності нації. Зараз дуже складні часи, тому питання почуттів займає велике місце у житті кожного. Почуття – це різноманітні переживання людини, в яких відображаються її взаємовідношення й стосунки із зовнішнім світом і іншими людьми. Як відомо, почуття виникають у процесі взаємодії особистості із зовнішнім світом. Почуття особистості пов’язані з конкретним об’єктом (це може бути предмет, людина, події життя тощо).