ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

  Тетяна Лісовенко (Богуслав, Україна) |    Завантажити статтю

Організація освітнього процесу в КЗ КОР «Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені І.С.Нечуя-Левицького», особливо в такий складний період, як зараз, потребує від викладача фізичного виховання та майбутнього учителя фізичної культури володіння широким спектром сучасних технологій та засобів. В умовах освітнього сьогодення виникає нагальна потреба організації дистанційного навчання зокрема з дисципліни «Фізична культура» як нової організації освітнього процесу, що базується на принципах самостійного навчання здобувачів освіти. Під час навчання в дистанційному режимі активна роль викладача не зменшується, оскільки саме він має пропонувати матеріал для опанування, сервіси, які будуть використовуватись, забезпечувати контроль та зворотний зв’язок, ухвалювати рішення щодо коригування плану для покращення освітнього процесу.