ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ РОЗВИТКУ СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗВО

  Тарас Кириченко (Переяслав, Україна) |    Завантажити статтю

Успішність навчальної діяльності зростає в результаті забезпечення студентів різноманітним технічним устаткуванням та спортивним знаряддям. Великий вибір засобів силової підготовки дозволяє враховувати фізичні можливості організму юнаків і дівчат та їхні мотиваційні прагнення. Можливість виконувати фізичні вправи на сучасних, естетично оформлених, зручних тренажерах сприяє формуванню у студентів позитивної мотивації до прояву рухової активності.