ПСИХОЛОГІЧНА РЕСУРСНІСТЬ ЯК ВЛАСТИВІСТЬ І ЗДАТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ

  Лілія Кірчева (Ізмаїл, Україна) |    Завантажити статтю

В умовах глобальних змін у сучасному суспільстві, які породжують відчуття нестабільності, крайньої невизначеності, руйнацію моральних стереотипів, людина постає перед необхідністю вирішення складних завдань, пошуку індивідуально-психологічних засобів продуктивної життєтворчості. Зазначена ситуація гостро актуалізує проблему психологічних ресурсів, адже саме вони виступають тими інструментами, які забезпечують реалізацію функцій життєтворення, дозволяють вирішувати не лише актуальні, але й глобальні питання власного буття.