«ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ» (Р4С)» ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ПРЕДМЕТІВ

  Оксана Лютко (Рівне, Україна) |    Завантажити статтю

Ще на початку 70-х років ХХ століття в усіх країнах світу теоретики і практики освіти зайнялися активними пошуками виходу з кризи і виробленням нових освітніх стратегій. У книзі «Шок майбутнього» Е.Тоффлер відніс завдання оновлення освіти до «стратегії виживання». Під «стратегією виживання» він розумів переорієнтацію системи освіти з традиційної моделі (передача накопиченого знання наступному поколінню) на «передбачення того, що підкине майбутнє».