ОСОБИСТІСТЬ І ЖИТТЄВІ СИТУАЦІЇ У КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕННЯХ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

  Тетяна Кириченко (Переяслав, Україна) |    Завантажити статтю

Виникнення складної життєвої ситуації обумовлено сукупністю зовнішніх умов ситуації та індивідуальних особливостей людини, які впливають на її оцінку. До зовнішніх умов належать обставини, які людина контролювати не може, оскільки вони є незалежними від неї. Внутрішніми умовами є суб’єктивні умови за яких складна життєва ситуація сприймається як перешкода для адекватного повноцінного здійснення життєдіяльності. Складна життєва ситуація розуміється як значима для людини ситуація з високим ступенем невизначеності, що переживаються індивідом як неможливість «жити за таких умов» і виявляються у неспроможності змінити самі умови життя.