ПРОБЛЕМИ ЕКРАННОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК ОБ’ЄКТ ГУМАНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

  Григорій Десятник, Людмила Лимар (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю

Всесвітня пандемія та стан військових дій і пов’язаний з ними перехід на онлайн-викладання у вищій школі не тільки викликали зрозумілі методичні проблеми, в тому числі в царині екранної педагогіки, але й показали необхідність поглибленої гуманітарної експертизи принципово нової освітньої ситуації та пов’язаних з нею викликами для подальшого професійного розвитку студентів.