СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ УСНОГО ФАХОВОГО СПІЛКУВАННЯ

  Ілля Павленко (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Культура усного спілкування є важливим чинником у формування особистості майбутнього фахівця, зростанні його мовного іміджу. Надважливим чинником. Одним з основних завдань сучасної освіти є формування особистості, здатної до саморозвитку, самоосвіти, самореалізації. На першому курсі студенти знайомляться з теоретичними та практичними аспектами культури усного фахового спілкування, зокрема у процесі вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)».