ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ НА ІМПУЛЬСИ ЕНЕРГІЇ ІНШИХ ВИДІВ У НАВАНТАЖЕННЯХ З АКТИВНИМ ОПОРОМ

  Павло Братюк (Львів, Україна) |    Завантажити статтю

Анотація. Викладено результати та окреслено перспективи студентської наукової роботи, відзначеної Дипломом І ступеня на Міжнародному конкурсі, який відбувся 2022 р. у Кременчуцькому НУ ім. М. Остроградського. Отримано патент на корисну модель «Спосіб перетворювання енергії струму в енергію імпульсів», та свідоцтво про авторське право на «Парадокс енергій порушеної рівноваги важеля», а заявка на винахід «Пристрій перетворення енергії струму у теплову енергію» з 21.04.2021 р. проходить кваліфікаційну експертизу.