УТВОРЕННЯ ОСТЕОКЛАСТІВ В ТРУБЧАСТИХ КІСТКАХ ЩУРІВ ПРИ ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ РОЗВАНТАЖЕННІ ЗАДНІХ КІНЦІВОК (МЕТОД АВТОРАДІОГРАФІЇ).

  Ольга Полковенко (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасні дослідження на космічних супутниках і станціях, в тому числі проведені нами сумісно зі спеціалістами Росії (Інститут медико-біологічних проблем, Москва), Нідерландів, США на біосупутниках серії “БИОН” і американській космічній лабораторії “SLS-2”, показали, що кістковий скелет є однією з найважливіших мішеней дії мікрогравітації і гіпокінезії на організм.Проблема розвитку остеокластів до цього часу залишається досить маловивченою. В дослідженнях в умовах in vitro [6, 784-786] було показано, що мононуклеарні фагоцити диференціюються в багатоядерні остеокласти.