ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ

  Олег Якуц (Сопіт, Україна) |    Завантажити статтю

При розв'язуванні різноманітних задач фізики, хімії, математики, та інших точних наук часто користуються математичними моделями у вигляді рівнянь, що зв'язують одну або декілька незалежних змінних, невідому функцію цих змінних і похідні (або диференціали) цієї функції. Такого сорту рівняння називають диференціальними.