ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ І ПОБУДОВИ ЇХ ГРАФІКІВ

  Леся Цівина (Хорол, Україна) |    Завантажити статтю

Для повного дослідження функції та побудови її графіка потрібно: 1. Знайти область існування функції. 2. Знайти точки перетину графіка з координатними осями. 3. Дослідити функцію на періодичність, парність і непарність. 4. Знайти точки розриву та дослідити їх. 5. Знайти інтервали монотонності, точки локальних екстремумів та значення функції в цих точках. 6. Знайти інтервали опуклості, вгнутості та точки перегину. 7. Знайти асимптоти кривої. 8. Побудувати графік функції, враховуючи проведене дослідження.