ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА ФРАНЦУЗЬКИХ ДІЄСЛІВ МОВЛЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ІСТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

  Олена Мікіна, Олена Хоменко (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Історико-семасіологічне вивчення лексики має довгі традиції і багаті напрацювання, проте пошук семантичних універсалій, які доводять не випадковість значеннєвих трансформацій, залишається одним із актуальних і перспективних напрямів досліджень. Робота ця кропітка, вона вимагає аналізу як лексикографічних джерел, що презентують вокабуляри різних етапів розвитку певної мови, так і текстів, які фіксують лексику того чи іншого значення.