ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ШКОЛЯРІВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

  Тетяна Тарасова (Суми, Україна)  |    Завантажити статтю

Останнім часом у сучасній психологічній і педагогічній літературі активно аналізуються різноманітні проблеми психологічної культури особистості. У самому загальному плані можна стверджувати, що психологічна культура особистості є одним з результатів загального процесу соціалізації дитини, активного засвоєння і відтворення нею соціально-історичного досвіду, який, являє собою специфічний, суто людський досвід, зафіксований в мові та в мовній формі передається від покоління до покоління. Виділяють дві складові такого досвіду: предмети і засоби їхнього використання, а також норми і правила спілкування між людьми. Можна із упевненістю стверджувати, що саме засвоєння норм спілкування з іншими людьми становить основний шлях формування психологічної культури людини.