ПСИХОТЕРАПІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ РІЗНОВИД ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

  Оксана Олійник (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Сьогодні, в епоху стрімких змін і глобальних викликів людина підпадає під потужний вплив різноманітних чинників, що неминуче призводить до негативних (часто важких) наслідків для її життя, здоров’я, психоемоційних станів, особистісного розвитку, міжособистісних стосунків тощо. Важливу роль у подоланні цих наслідків відіграє кваліфікована психологічна допомога.