СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДОРОСЛИХ

  Ольга Нікодон (Івано-Франківськ, Україна) |    Завантажити статтю

Соціально-психологічний тренінг активно використовується в процесі навчання та розвитку персоналу в більшості економічно розвинених країн світу. Це зумовлено рядом особливостей тренінгу як інтерактивної форми навчання, таких як направленість на отримання практичних знань та навичок, врахування специфіки навчання дорослих, задоволення потреб конкретної організації (адаптація тренінгової програми), можливість вирішувати проблеми різного рівня: індивідуального, системного, стратегічного.