ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ З ДИЗАЙНУ

  Наталія Романенко (Черкаси, Україна) |    Завантажити статтю

Державна національна програма розвитку України визначає стратегічні напрямки забезпечення постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального і культурного потенціалу нації. Одним із істотних важелів впливу на формування інтелектуального і культурного потенціалу нації є навколишнє предметно-просторове середовище, творчим проектуванням якого займається дизайнер. З кожним днем дизайн набуває міцної ходи, стає все більш вагомою складовою матеріальної культури людства, потребуючи постійного осмислення принципів та методів творення образу, з’ясування засобів структурного перевтілення образу у форму і забезпечення гармонійної цілісності складових в системі: „Людина – просторово-предметне середовище”. Вищенаведене узагальнює трудову діяльність магістра з дизайну, яка пов’язана з естетикою проектування предметно-просторового середовища, науковою діяльністю, підготовкою творчих особистостей у вищій школі, відповідно до чого, освітня програма підготовки магістрів спеціальності 022 – Дизайн (за видами) Черкаського державного технологічного університету (ЧДТУ), передбачає викладання дисципліни «Методологічні основи дизайн-освіти».