МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ освіти У СУЧАСНОМУ СВІТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

  Зоя Бондаренко, Альона Різник (Дніпро, Україна) |    Завантажити статтю

Для сучасних потреб української вищої медичної освіти важливим є надання системи інтегрованих фундаментальних клінічних знань, вмінь, навичок та формування у лікарів всіх компетентностей до майбутньої професії. Компетентності та результати навчання є ключовими поняттями вищої освіти в Європейському освітньому просторі [1;2]. На думку експертів Ради Європи, компетентності передбачають спроможність особистості сприймати та відповідати на індивідуальні і соціальні потреби, формують комплекс ставлень, цінностей, знань та навичок.