ОБҐРУНТУВАННЯ НАУКОВОГО ПІДХОДУ ТА ПРИНЦИПІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В ДОРОСЛОМУ ВІЦІ.

  Оксана Лукашевич (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Керуючись провідною ідеєю дослідження про багатовимірну цілісність людини і нерозривне діалектичне поєднання особистісного та громадянського розвитку, його процесу і результату, ми орієнтуємось в нашому дослідженні на сукупність принципів інтегративно-особистісного, особистісно-ціннісного і ресурсного підходів, що дозволяє розглядати особистісний і громадянський розвиток дорослої людини, як відкриту самоорганізовану систему. Ця система інтегрує зовнішні середовищні і внутрішні індивідуальні ресурси особистості, що обумовлюють інтенсифікацію цього процесу у суспільно значущій діяльності громадянина. Проаналізуємо існуючі методологічні концепти з позиції обґрунтованості нашого вибору.