ЗДІЙСНЕННЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ОСВІТНІХ ІНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМ

  Тетяна Шевченко (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Модернізація змісту освіти надає можливістьстворення нових підходів до оцінки освітніх результатів учнів. Відповідно до Концепції Нової української школи вчитель повинен оволодіти методами і прийомами, що дозволяють оцінювати не тільки предметні, а і міжпредметні, особистісні освітні результати учня та індівізуаізацію етапів освітнього процесу. Причому ця оцінка повинна стати засобом мотивації учня до досягнення високих освітніх результатів.