Поширення представників підряду STRONGYLATA на північному сході україни

  Юлія Негреба (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Розвиток і реконструкція тваринництва країни на сучасному технологічному, інноваційному рівні є складовою частиною державної програми підвищення ефективності сільського господарства. Виробництво молока, м'яса та інших повноцінних продуктів харчування має стратегічне значення як важливий показник зростання економіки країни і оптимізації зовнішньоекономічних відносин.