МІСЦЕ ТА РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ-МЕНЕДЖЕРІВ АГРАРНИХ ВНЗ

  Світлана Тищенко (Миколаїв, Україна) |    Завантажити статтю

Професійна підготовка майбутнього магістра вищого навчального закладу завершується написанням магістерської роботи, яка є випускною науково-дослідницькою роботою. Основне завдання її автора – продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання. Магістерська робота майбутнього менеджера має узагальнюючий характер, оскільки є своєрідним підсумком підготовки магістра, а також самостійним оригінальним науковим дослідженням студента, у розробці якого зацікавлені установи, організації або підприємства, при цьому студент упорядковує за власним розсудом накопичені наукові факти та доводить їх наукову цінність або практичну значимість. На сучасному етапі розвитку аграрної освіти спостерігається глибока інтеграція наукових досліджень з інформаційними системами та технологіями, яка зумовлює розроблення принципово відмінних підходів для отримання нових наукових знань з використанням як відомих інформаційних інструментальних засобів, так і спеціально створених нових унікальних інформаційних технологій.