ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ В УНІВЕРСИТЕТАХ ІСПАНІЇ

  Наталя Колесниченко (Одеса, Україна)  |    Завантажити статтю

Незважаючи на динаміку розвитку Болонського процесу, який закликає до уніфікації академічних ступенів, певна специфіка в підготовці бакалаврів романо-германської філології має місце в системі університетської освіти Іспанії, що зумовлено особливостями її соціально-політичного, економічного і культурно-історичного розвитку. Своєрідність вищої освіти в Іспанії полягає в тому, що до складу іспанських університетів входять чотири типи навчальних підрозділів: – університетські факультети (facultades universitarias) та ВНЗ, де вивчаються всі дисципліни, крім технічних, що дозволяють одержати вчені ступені всіх трьох щаблів вищої освіти (аналоги англо-американських ступенів "бакалавр", "магістр", "доктор наук"); – вищі технічні училища (escuelas technicas superiores), які мають три цикли вищої освіти; – університетські школи (escuelas universitarias) з певною професійною орієнтацією, які дозволяють одержати ступені, що відповідають рівню "бакалавр", проводячи при вступі тільки конкурс документів й особистих справ, без іспитів; – університетські коледжі (colegios universitarias), що дають класичну університетську освіту першого рівня (бакалавр) [1, c. 60].