ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ

  Леся Колток, Юлія Лига (Дрогобич, Україна) |    Завантажити статтю

Що означає для дитини сучасна школа? Перш за все це новий етап у його житті і база для всього наступного навчання. Чим же має опану вати учень, виходячи зі стін початкової школи? Насамперед, це вмінням вчитися. У нього мають бути сформовані ключові компетентності та наскрізні вміння. Про це нам кажуть новіосвітні стандарти. Щоб їх реалізувати, у педагогічні діяльності сучасні вчителі початкової школи повинні використовувати нові прийоми та сучасні технології. Серед багатьох інноваційних технологій навчання на увагу заслуговує технологія розвитку критичного мислення. Мета технології розвитку критичного мислення – розвиток розумових навичок учнів, необхідні унавчанні і у звичайному житті. Суть технології критичного мислення дуже точно передана у китайському прислів’ї: «Скажи мені – я забуду, покажи мені – я запам’ятаю, залучи мене – я зрозумію».