ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ GOOGLEНА ЗАНЯТТЯХ У ЗАКЛАДАХ ПЕРЕДФАХОВОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

  Наталія Бембель (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток комп’ютерних та інформаційних технологій відбувається в усіх сферах життя, у тому числі і в освіті. Оволодіння цими технологіями – невід’ємна умова становлення висококваліфікованого фахівця. Диплом про вищу освіту зовсім не гарантує молодій людині того, що фахівець буде затребуваним суспільством. Сучасні виклики, які ставить життя, вимагають уміння гнучко адаптуватися до нових вимог, бути готовим постійно навчатися, удосконалювати свої вміння та навички, вивчати нові технології.