ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У АСПЕКТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ШКОЛЯРІВ

  Галина Бутенко, Тетяна Продан (Глухів, Україна) |    Завантажити статтю

Протягом останніх років склалася несприятлива ситуація у питанні збереження та зміцнення здоров’я школярів [3; 5; 9]. У соціально-економічних умовах в Україні, що сьогодні складаються, здоров’я населення країни стає долею всіх разом та особистою відповідальністю кожного окремо. Тому спрямованість на формування основ фізичної культури та культури здорового способу життя особистості. При цьому освітній компонент у даному процесі є найважливішим, бо саме він дає можливість учням відійти від трафаретних не завжди ефективних зовнішніх освітньо-виховних впливів до самовиховання [1; 2; 7; 8]. Особливо яскраво дана тенденція прослідковується у навчально-виховному процесі дітей старшого шкільного віку. Саме у цьому віці дитина прагне стати самостійною та відповідальною за свої вчинки, наміри, за своє життя.