Нові тенденції оподаткування корпорацій в умовах світової глобалізації

  Мартинів Станіслав (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Події останніх років здійснили суттєвий вплив на формування економічних відносин в умовах посилення глобалізаційних процесів, і, зокрема, на реалізацію нової глобальної моделі справедливого оподаткування. Впровадження країнами розробленого Організації економічного співробітництва та розвитку (далі –ОЕСР) Плану протидії розмиття бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування (BEPS-Base erosion and Profit Shifting,- Розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування) матиме суттєві наслідки та започатковує нові відносини в податковій сфері, а відтак, запроваджує новий рівень відповідальності бізнесу як на локальному рівнях і на рівні світових економік.