ДИНАМІКА СОЦІАЛЬНОГО СКЛАДУ РЕПРЕСОВАНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ДОНЕЧЧИНИ В 1929 - 1933 рр.

  Євген Славич (Донецьк, Україна) |    Завантажити статтю

Багатовекторність дії карально-репресивної машини СРСР останнім часом активно вивчається дослідниками радянського періоду історії України. В досить великій кількості монографій і аналітичних статей розкривається зміст основних напрямків соціального спрямування репресій 20 - х - 30 -х рр. як у загальнодержавному вимірі, так і по окремим регіонам нашої держави. Стосовно Донецької області, дотепер основна увага була прикута до висвітлення найбільш гучних політичних процесів, з’ясування різноманітних аспектів репресій проти представників національних меншин регіону, робітничого класу, керівних кадрів та інтелігенції. Представники сільського господарства як окремий вектор політичних репресій тривалий час не потрапляли до поля зору дослідників. Нещодавно, в двох попередніх роботах нами було здійснено перші спроби з’ясувати масштаби і національну складову репресій проти працівників сільського господарства Донецької області в 1929 – 1933 рр.. Метою цього дослідження є з’ясування соціального складу репресованих аграріїв Донеччини і простеження його динаміки у важкий і трагічний період суцільної примусової колективізації та Голодомору – час кардинальних змін основних принципів ведення сільського господарства.