ПОНЯТТЯ ОКАЗІОНІЛІЗМУ ТА ТИПОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ У КЛАСИФІКАЦІЇ НЕОЛОГІЗМІВ

  Тетяна Заболотна (Переяслав, Україна)  |    Завантажити статтю

Перманентний розвиток мови є найважливішою умовою для її існування, яка виражається у появі нових слів. Процес пізнання світу, поява нових понять, суспільні зміни, науковий та технічний прогрес відбуваються безперервно, що вимагає від мови забезпечення необхідною кількістю нових лексичних одиниць. Це зумовило появу такої галузі лексикології як неологія (наука про нові ЛО). Роботи француза А. Дармстера внесли значний вклад у теорію та практику неології. Також, успіхів досягли американські та англійські лінгвісти, які наполегливо розробляють лексикографічні аспекти неологізмів (укладання словників нових слів та додатків до тлумачних словників).