ҐЕНДЕРНА ПРОБЛЕМАТИКА ФЕМІНІСТИЧНОГО ДИСКУРСУ

  Валерій Панченко (Тернопіль, Україна)  |    Завантажити статтю

Фемінітиви – група морфологічних одиниць, маркованих граматичним жіночим родом, альтернативних або парних аналогічним одиницям чоловічого роду, що утворює здебільшого стилістично забарвлений прошарок словникового складу, сфера вжитку якого часто перебуває за межами літературного мовлення [7]. В українському мовознавстві фемінативами традиційно називають лексичну групу іменників спільного роду, що становлять шар експресивно-оцінної лексики.