ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ КОРЕЙСЬКОМОВНОЇ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ГОВОРІННІ

  Оксана Кінджибала (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю

Формування у майбутніх філологів корейськомовної лінгвосоціокультурної компетентності в говорінні потребує визначення теоретичних засад – підходів, принципів, методів та засобів навчання. Підхід до навчання іноземної мови, услід за Н. Голуб, визначаємо як загальну концептуальну позицію, що визначає системну організацію й самоорганізацію освітнього процесу, домінувальну ознаку, роль, статус та особливості взаємодії всіх компонентів його відповідно до конкретних навчальних і виховних цілей [1, с.5 ]. Підхід регулює основні компоненти методичної системи – цілово-результативний (підхід регламентує цілі та результати навчання), змістовий (визначає змістове наповнення дисципліни), операційний (регламентує методи, принципи, засоби навчання), контролювально-коригувальний (визначає об’єкти, методи, прийоми контролю).