ОПОЗИЦІЙНІ КОНЦEПТИ GOOD ТА EVIL У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

  Наталія Борисова (Переяслав, Україна) |    Завантажити статтю

Об’єктивно людина ділить світ зважаючи на його ціннісні характеристики. Вагомою складовою ціннісних відносин у суспільстві вважають ціннісну орієнтацію особистості, а одним з важливих компонентів її змісту є моральні переконання і принципи поведінки цього індивіда. Тому, ціннісна орієнтація особистості є підставою для вирішення непростих питань, в тому числі питання вибору між добром і злом.