ФІНАНСОВА ОСВІТА І НАУКА В ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ

  Наталя Пасічник (Кіровоград, Україна) |    Завантажити статтю

У ХVІІІ ст. фінансова наука як самостійна галузь знань ще ніде, окрім Франції, не виокремилася. Протягом 2-ої половини ХVІІІ ст., у результаті поступового накопичення прийомів і методів вирішення завдань, які виникали у процесі розвитку різних аспектів фінансового і господарського життя суспільства політична економія і наука про фінанси набули форми цілісної системи знань і почали викладатися у західноєвропейських університетах. У фінансовій науці інтеграція знань відбулася через синтезування теоретичного і практичного матеріалу різних курсів у єдиній науці.