СУЧАСНЕ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ: ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА НОРМАТИВНА СКЛАДОВА

  Михайло Карпущенков ( Дніпро, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасна дистанційна освіта стала викликом для освітньої спільноти, зокрема і для українських освітян. Форма проведення занять у дистанційному форматі охопила всі без виключення спеціальності та дисципліни. Особливе місце займає специфіка проведення занять з фізичної культури, адже в залежності від способу та методів проведення занять з фізичної культури можна чітко мати уяву та оцінку фізичних можливостей молодого студентського покоління. При цьому, варто зважати на переваги та недоліки дистанційної форми освіти.