ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ : ПРОБЛЕМИ, ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОПОЗИЦІЇ

  Катерина Єрмоленко (Дніпро, Україна) |    Завантажити статтю

Активні суспільні перетворення, що відбуваються сьогодні, кардинально змінюють усталений спосіб життя. Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальності людей, задоволення їхніх моральних, естетичних і творчих потреб, а також життєвої потреби у взаємномуcпілкуванні. Засвоєння фізичної культури, культури рухів, формування пріоритету здоров'я займає одне з провідних місць у системі найвищих цінностей людей різних соціальних і вікових груп. Ефективний спосіб збереження та вдосконалення їх здоров’я – це здоровий спосіб життя, який базується на культурних нормах, цінностях, формах і способах їх діяльності, сприяє фізичному, духовному, соціальному розвитку та зміцненню здоров’я.Тому питання розвитку фізичної культури і спорту, формування в здоровий спосіб життя різних груп населення потребує наукового обґрунтування та обговорення.