ДО ПИТАННЯ ПРО виховання ЗДОБУВАЧів ВИЩОЇ ОСВІТИ У контексті ВДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

  Людмила Остапенко (Дніпро, Україна) |    Завантажити статтю

Здобуття вищої освіти учасниками освітнього процесу – надзвичайно важливий та відповідальний процес, який завжди був та є головним у дослідженнях науковців. Студентство на етапі розвитку нашої держави розглядається як резерв національної еліти, маючи реальні шанси на досягнення найвищого соціального статусу у майбутньому. Крім того, студентська (учнівська) молодь завжди була й залишається носієм, провідником нових поглядів, світогляду, стилю життя й поведінки, рушійною силою соціальних змін у суспільстві. Зважуючи на це, одним із основних завдань сучасної молодіжної політики є вдосконалення навчально-виховного процесу у закладах вищої освіти (далі – ЗВО), сприяння професійній і соціальній зрілості студентської молоді, включаючи можливості організаційно-виховної роботи з цією категорією.